black means / Hiroshima Denimから新作が入荷しました

black means / Hiroshima Denimから新作が届きました。